Päivitetty 27.10.2023

Yhteystiedot

Työpaketti 1: Hallinto ja koordinaatio

Pekka Hakkarainen

konsortion johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7161

Anna Seppänen

projektikoordinaattori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7320

Työpaketti 2: Nuorten huumekuolemat ja niiden ennaltaehkäisy

Karoliina Karjalainen

erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7933
Sanna Rönkä.

Sanna Rönkä

erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7369

Työpaketti 3: Nuorten vakavan väkivallan taustatekijät ja ehkäisy

Janne Kivivuori

professori, Helsingin yliopisto 029 412 0862

Työpaketti 4: Nuorten itsemurhat ja itsemurhayritykset

Sami Pirkola

professori, Tampereen yliopisto 050 318 7267

Työpaketti 5: Nuoret palvelujen käyttäjinä

Tuuli Pitkänen

tutkimuspäällikkö, Nuorisotutkimusseura 041 517 8678
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö.

Jouni Tourunen

tiimipäällikkö, A-klinikkasäätiö 040 136 8058

Työpaketti 6: Datatiede ja menetelmät

Leo Lahti

professori, Turun yliopisto 029 450 2390

Pyry Kantanen

tutkimusavustaja, Turun yliopisto

Työpaketti 7: Vuorovaikutus ja vaikuttaminen

Jari Kirsilä

viestintäpäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 8401

Elina Suontama

viestinnän asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7392