Päivitetty 20.02.2023

Nuorten itsetuhoisuus

Nuorten itsemurhakuolemat ovat Suomessa eurooppalaisittain verrattuna yleisiä. Itsemurhayrityksiä on itsemurhiin nähden moninkertainen määrä ja itsemurha-ajatuksia paljon yrityksiä enemmän. Itsemurhayrityksen jälkeinen itsemurhavaara on alkuvaiheessa yrityksen jälkeen suurimmillaan ja säilyy pitkään suurentuneena.

Itsetuhoinen käytös ja itsemurhat ovat monitekijäisiä prosesseja, joihin vaikuttavat tekijät ilmaantuvat jo varhaisessa lapsuudessa ja osittain muun muassa perinnöllisten ominaisuuksien kautta. Itsemurhariskiä vastaan suojaavat mm. myönteiset perhesiteet sekä tukea antava arkiympäristö kouluissa ja työpaikoilla. Myös mielenterveysavopalveluiden saatavuus ja monimuotoisuus sekä yksinäisyyden torjunta ehkäisevät itsemurhia.

Tavallisimmat riskitekijät on kartoitettu useissa tutkimuksissa. Nyt toteutettava hanke pystyy monipuolisen tiedonkeruun avulla löytämään uusia kontekstuaalisia, sekä palvelujärjestelmään että sosiaaliseen ympäristöön liittyviä riskitekijöitä ja itsemurhien ehkäisyn polttopisteitä.

Sami Pirkola

professori, Tampereen yliopisto 050 318 7267