Päivitetty 21.02.2023

Teemat

Ratkaisujen löytäminen nuorten huume-, väkivalta- ja itsemurhakuolemiin johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi edellyttää tutkimuksessa monien eri tieteenalojen tutkimusperinteiden ja menetelmien hyödyntämistä. Monitieteinen lähestymistapa on sisäänrakennettuna sosiaalisen kuomansyytutkimuksen lähestymistavassamme niin tiedonkeruussa kuin analyyseissäkin.

Hanke yhdistelee työskentelyssään ainakin sosiologian, kriminologian, psykologian, psykiatrian, nuorisotutkimuksen, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, kansanterveystieteen, päihdelääketieteen ja data analytiikan näkökulmia ja tutkimusperinteitä.

Analyyseissä käytetään mixed methods -tyyppisiä ja tekoälyä hyödyntäviä menetelmiä. Monitieteellisessä yhteistyössä tavoitteena on etsiä nuorten elämänkulkuun liittyviä tilanteita ja varoitusmerkkejä, joihin puuttumalla ennenaikaisia kuolemia voitaisiin ehkäistä.

Tutkimuksen teemat ovat: