Etusivu

Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten huumekuolemien, itsemurhien ja vakavan väkivallan vähentämiseksi

Puolella alle 30-vuotiaista huumemyrkytykseen kuolleesta oli mielenterveyshäiriö

31.05.2024
Alle 30-vuotiaiden huumekuolemat kytkeytyvät usein mielenterveysongelmiin: 51,5 prosentilla vuosien 2019–2021 aikana huumemyrkytykseen… Lue lisää Puolella alle 30-vuotiaista huumemyrkytykseen kuolleesta oli mielenterveyshäiriö

Miten urbaani henkirikollisuus eroaa Suomessa ja Etelä-Afrikassa?

03.05.2024
Etelä-Afrikassa henkirikosten uhrien ja tekijöiden ikäjakauma painottuu paljon voimakkaammin nuoriin (15–29 v.)… Lue lisää Miten urbaani henkirikollisuus eroaa Suomessa ja Etelä-Afrikassa?

Nuorten henkirikoskuolemissa useammin huumeet mukana sekä tekijä tuntematon

02.05.2024
Huumeiden käyttö liittyy nuorten (15–29 v.) henkirikoskuolemiin huomattavasti voimakkaammin kuin aikuisiin uhreihin…. Lue lisää Nuorten henkirikoskuolemissa useammin huumeet mukana sekä tekijä tuntematon

Nuorten henkirikoskuolemat ja itsetuhoisuus – mitä uutta tiedämme?

Ulos epätoivosta -webinaari hankkeemme ensimmäisistä tuloksista 15.1.2024 kokosi runsaan yleisön linjoille. Webinaarissa käsiteltiin esimerkiksi näitä kysymyksiä: Mitkä ovat nuorten henkirikoskuolemien erityispiirteet? Miten nuorten paha olo, sosiaaliset paineet ja vaikeudet tai itsetuhoisuus näkyvät anonyymissä chat-palvelussa? Millä tavoin sosiaalitieteellinen tutkimus selittää nuorten itsemurhia? Miten eriarvoistuminen näkyy nuorten hyvinvoinnissa?

Webinaarin esitysmateriaalit nähtävillä Julkaisut ja esitykset -sivullamme.

Teemat

Nuorten huumekuolemat

Huumekuolleisuus on yhteydessä sosiaaliseen huono-osaisuuteen, ja huumekuolemaan johtava syrjäytymisprosessi alkaa jo nuorella iällä. Yleistä tietoa huumekuolemien riskitekijöistä on runsaasti, mutta nuorten kohdalta tietoa tarvitaan kipeästi lisää. Lue lisää Nuorten huumekuolemat

Nuorten itsetuhoisuus

Nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa eurooppalaisittain verrattuna yleistä. Itsemurhariskiä vastaan suojaavat mm. myönteiset perhesiteet sekä tukea antava arkiympäristö kouluissa ja työpaikoilla. Tärkeää on myös mielenterveyspalveluiden saatavuus ja monimuotoisuus sekä yksinäisyyden torjunta. Lue lisää Nuorten itsetuhoisuus

Nuorten väkivalta

Henkirikos aiheuttaa kärsimystä ja suuria haittoja myös uhrin omaisille ja lähipiirille. Sen lisäksi vakava väkivalta on käännekohta tekijälle. Henkirikollisuutta on Suomessa tutkittu verraten paljon, mutta emme tiedä tarpeeksi nuorista väkivallan uhreina, jotta väkivaltakuolemia voitaisiin ehkäistä. Lue lisää Nuorten väkivalta

Nuoret palveluissa

Nuorten mahdollisuudet saada tukea ja hoitoa mielenterveys- ja päihdeongelmiin toteutuvat Suomessa vaihtelevasti. Mielenterveyspalvelut näyttäytyvät nuorille tuntemattomina, riittämättöminä, hajanaisina ja vaikeasti tavoitettavina. Lue lisää Nuoret palveluissa

Tapahtumat

Ei tapahtumia