Ajankohtaista

Soita rohkeasti 112

Meidän aikuisten on yhdessä luotava ympäristö, jossa nuoret voivat luottaa siihen, että heidän hätähuutonsa otetaan vakavasti ja apua on saatavilla. Tätä viestiä on vahvistettava niin kodeissa ja kouluissa kuin laajemmin yhteiskunnassa. Ammattilaisten ja nuorten läheisten on aika astua eteenpäin, purkaa pelkoja ja luoda yhteisö, jossa jokainen nuori voi tuntea olonsa turvalliseksi ja uskaltaa luottaa viranomaisapuun.

Lue lisää Soita rohkeasti 112

Nuorten huumekuolemat, yhä yleistyvä huumeiden käyttö ja muuttuvat asenteet vaativat uusia ratkaisuja huumepolitiikkaan

Noin neljäsosa alle 25-vuotiaista kokeilee huumeita ja kolmasosa kaikista huumeisiin kuolleista on alle 30-vuotiaita. Nuorten huumekuolemien vähentämiseen on välttämätöntä löytää uusia ratkaisuja. Ulos epätoivosta -hankkeessa etsimme ymmärrystä niiden tueksi tutkimalla nuorten huumekuolemiin johtaneita elämänkulkuja.

Lue lisää Nuorten huumekuolemat, yhä yleistyvä huumeiden käyttö ja muuttuvat asenteet vaativat uusia ratkaisuja huumepolitiikkaan