Päihdepäivät 2023.

Päihdepäivät 2023

10.05.2023 - 11.05.2023 Kulttuuritalo, Helsinki

Päihdepäivien 2023 teemana on Uuden äärellä: menetelmiä ja kohtaamisia. Elämme muutoksen aikaa. Sote-uudistus, päihde- ja mielenterveyskentän muutokset, uudet päihdeilmiöt ja koronapandemian jättämät jäljet asettavat uusia haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia päihdetyölle.

Päihdepäivät on Suomen suurin päihdeaiheinen koulutustapahtuma sote-alan ammattilaisille, vapaaehtoisille ja opiskelijoille. Päihdepäiville osallistuu vuosittain yli 1000 toimijaa sosiaali- ja terveydenhuollosta, kunnista, järjestöistä ja seurakunnista.

Ulos epätoivosta -hankkeen seminaari päihdepäivillä 10.5. klo 12-14 kokoaa tietoa siitä, mitä tällä hetkellä tiedetään nuorten ennenaikaisista väkivalta-, itsemurha- ja huumekuolemista, niiden syistä ja niihin kohdistuvista tutkimustarpeista. Osallistujat saavat yleiskuvan näihin ennenaikaisiin kuolemiin vaikuttavista ja niitä yhdistävistä tekijöistä tämänhetkisen tutkimustiedon pohjalta. Seminaariin ovat tervetulleita nuorten ja nuorten aikuisten kanssa julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin palveluissa tai toiminnoissa työskentelevät, sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan opiskelijat, tutkijat sekä kaikki nuorten yhteiskunnallisesta tilanteesta kiinnostuneet. Osallistujia haastetaan keskustelemaan ja tuomaan tutkimus- ja kehittämisehdotuksia. Osallistujat pystyvät soveltamaan seminaarin tarjoamaa tietoa omaan työhönsä sekä huomioimaan mahdollisia riskitekijöitä nuoria kohdatessaan ja heidän kanssaan toimiessaan.

12.00 Tervetuloa seminaariin
Seminaarin puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen THL
12.05 Nuorten väkivaltakuolemien trendit ja riskitekijät
Professori Janne Kivivuori Helsingin yliopisto
12.25 Nuorten itsemurhien riskitekijät ja itsemurhien ehkäiseminen
Professori Sami Pirkola Tampereen yliopisto
12.45 Nuorten huumekuolemien nykytilanne
Erityisasiantuntija Sanna Rönkä THL
13.05 Palvelujen merkitys nuorten elämänpolulla
Dosentti Tuuli Pitkänen Nuorisotutkimusseura
13.30 Paneelikeskustelu: Miten kohtaamme nuoren kaduilla ja palveluissa?
Vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi, Helsingin poliisi
Nuorisolääkäri Miila Halonen-Saari, Tampereen yliopistollinen sairaala
Kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso, A-klinikkasäätiö

Katso päivien koko ohjelma ja ilmoittaudu viimeistään 3.5. ept-verkosto/päihdepäivät