Tutkimus, toivo ja toimijuus – ratkaisuja nuorten tulevaisuuden turvaksi  

13.09.2023 Siltasaari 10, Helsinki

Syyskuussa järjestämme YOUNG-ohjelman kaikkien hankkeiden ensimmäisen yhteisen sidosryhmätapaamisen, jonne kutsumme keskeiset yhteistyökumppanit etsimään kanssamme ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa YOUNG-ohjelmassa (2022–2028) keskitytään lapsiin ja nuoriin yhteiskunnan jäseninä sekä tulevaisuuden tekijöinä ja etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. On esitetty, että lasten ja nuorten hyvinvointi on polarisoitunut. Kriisitilanteet kärjistävät polarisoitumista ja haitalliset seuraukset kasautuvat – rakenteellinen syrjintä lisää tilannekohtaista haavoittuvuutta.   

Tavoitteenamme on tukea lasten ja nuorten kehitystä monipuolisiksi ja tulevaisuuteen luottaviksi toimijoiksi heidän omista lähtökohdistaan käsin. Tarvitsemme eri toimijoiden välistä vuoropuhelua koko ohjelmakauden ajan, jotta voimme saavuttaa yhteisen ymmärryksen ja luoda monipuolista tietoperustaa työmme tueksi.  Tämän vuoksi haluamme järjestää dialogisen tilaisuuden, jossa kohtaavat yhteiset sidosryhmämme ja tutkijat. 

Tilaisuuden ohjelmassa on lyhyet hissipuheet hankkeiden tavoitteista, viisi rinnakkaista pyöreän pöydän dialogikeskustelua ja päätöspaneelikeskustelu. Tilaisuuden juontaa toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen.

Pyöreän pöydän keskustelujen teemat: 

 • Lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ongelmat ja toisaalta myös ratkaisut kietoutuvat toisiinsa 
 • Nuorten kohtaamisen merkitys luottamuksen rakentumiselle 
 • Riskien tunnistaminen ja toivon vahvistaminen elämänkaaren eri vaiheissa    
  • Lasten ja perheiden elämän käännekohdat: mahdollisuudet tai riskikohdat 
  • Nuorten elämän taitekohtien tunnistaminen ja nuoren toimijuuden vahvistaminen. 
 • Palvelut eivät kohtaa nuorten todellisuutta 

Tilaisuuden ohjelma 

 • klo 12–12.45 YOUNG-ohjelman hankkeet esittäytyvät 
 • klo 13–14.10 Pyöreän pöydän dialogikeskustelut (ennalta sovitut sidosryhmä- ja tutkijadialogit, joita on mahdollista tulla seuraamaan) 
 • klo 14.10–14.45 Kahvia ja verkostoitumista Loungessa 
 • klo 14.45–16 Paneelikeskustelu (ohjelma- ja hankejohtajat) 
 • klo 16–17 Verkostoitumista ja keskustelua Loungessa