Työpaketti 1: Hallinto ja koordinaatio

Hallinto ja koordinaatio -työpaketin tehtävänä on ohjata ja koordinoida hankekokonaisuutta siten, että pääsemme yhteisiin tavoitteisiimme. Työpaketti vastaa myös esimerkiksi eri tilaisuuksien ja tapahtumien käytännön järjestelyistä ja varmistaa edellytykset yhteistyölle ja vuorovaikutukselle niin hankkeen sisällä kuin eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pekka Hakkarainen

konsortion johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7161