Työpaketti 2: Nuorten huumekuolemat ja niiden ennaltaehkäisy

Yleistä tietoa huumekuolemien riskitekijöistä on runsaasti, mutta nuorten kohdalta tietoa tarvitaan kipeästi lisää. Työpaketissa paikataan tätä tietoaukkoa tutkimalla nuorten elämänkulkuja ja tunnistamalla niistä huumekuolemiin johtavia riskitekijöitä ja käännekohtia.

Työpaketti tutkii myös, millaisia palveluja huumeita käyttäneet nuoret ovat käyttäneet, ja miten palveluja pitäisi kehittää, jotta ne vastaisivat paremmin heidän tarpeitaan. Korvaushoidon saatavuus on yksi esimerkki palvelujen mahdollisista esteistä: se on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi ehkäistä huumekuolemia, mutta alaikäisille sitä ei Suomessa ole tarjolla.

Lisäksi työpaketissa tutkitaan voivatko yleisen sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön muutokset, kuten globalisaatio ja digitalisaatio, olla yhteydessä lisääntyneeseen huumeiden käyttöön ja polarisaatioon, mikä edistää huumeiden aiheuttamia kuolemia.

Nuorten huumekuolemien tutkimus pohjautuu sekä laajaan rekisteriaineistoon (Pathways to Early Death, PAD) että haastatteluaineistoon, jotka molemmat kerätään hankkeen aikana.

Hankkeen sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä työpakettien 3 ja 4 kanssa sen selvittämiseksi, millaisia yhteisiä tekijöitä löytyy väkivaltaisten, itsemurha- ja huumeiden aiheuttamien kuolemien taustalta.

Karoliina Karjalainen

erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7933