Työpaketti 7: Vuorovaikutus ja vaikuttaminen

Seitsemäs työpaketti tukee tutkimuksen onnistumiselle keskeistä yhteistyötä eri toimijoiden ja ammattilaisten välillä. Laajan yhteiskehittämisen tavoitteena on tunnistaa toimivia käytäntöjä ja ehkäisymenetelmiä, lisätä nuorten hyvinvointia ja katkaista haitallisia kehityskulkuja.

Vuorovaikutuksen avainryhmiä ovat

  • järjestöt ja palveluiden ammattilaiset,
  • päätöksentekijät ja julkinen hallinto,
  • hyvinvointialueet,
  • nuoret ja heidän perheensä ja ystävänsä,
  • tiedeyhteisö,
  • mediakenttä ja
  • suuri yleisö.

Kaikkia näitä ryhmiä tarvitaan, jotta yhteiskunnan voimia saadaan koottua ongelmia ehkäisevän toiminnan taakse. Erityisen tärkeää tässä hankkeessa on se, miten nuorten oma ääni saadaan ratkaisujen kehittämisessä kuulluksi.

Elina Suontama

viestinnän asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7392