Työpaketti 4: Nuorten itsemurhat ja itsemurhayritykset

Nuorten itsemurhat ovat Suomessa eurooppalaisittain verrattuna edelleen yleisiä, vaikka itsemurhien määrä kokonaisuudessaan on laskenut suhteellisen tasaisesti viimeisten 30 vuoden aikana.

Joka neljännen 15–24-vuotiaana kuolleen nuoren kuolinsyy oli itsemurha. Muita ikäryhmiä suurempi itsemurhien osuus johtuu osittain siitä, että nuorten kuolleisuus muihin kuolemansyihin on vähäistä.

Itsemurhayrityksiä on itsemurhiin nähden moninkertainen määrä ja itsemurha-ajatuksia paljon yrityksiä enemmän. Itsemurhayrityksen jälkeinen itsemurhavaara on alkuvaiheessa yrityksen jälkeen suurimmillaan ja säilyy pitkään suurentuneena.

Kansainvälinen tutkimus itsemurhista on vakiintunutta. Tavallisimmat riskitekijät on kartoitettu useissa itsemurha-aineistoissa, joista suomalainen Itsemurhat Suomessa 1987 -hanke on tunnetuimpia.

Työpaketissa analysoimme yksityiskohtaisesti itsemurhia ja itsemurhayrityksiä mixed method -tyyppisillä menetelmillä. Selvitämme itsemurhaan tai itsemurhayrityksiin johtaneiden elämänkulkujen piirteitä ja erilaisia sekä palvelujärjestelmään että sosiaaliseen ympäristöön liittyviä riskitekijöitä ja ehkäisyn polttopisteitä. Valtakunnallisen nuoria palvelevan chatin kautta saatu aineisto sekä asiantuntijahaastattelut täydentävät aineistoa ja tarjoavat lisätietoa mahdollisuuksista ennaltaehkäistä nuorten itsemurhia ja itsemurhayrityksiä.

Sami Pirkola

professori, Tampereen yliopisto 050 318 7267