Työpaketti 6: Datatiede ja menetelmät

Kuudes työpaketti koordinoi hankkeen data-analyysia ja tukee tieteen avoimuutta. Tavoitteena on varmistaa datan yhdenmukainen käsittely hankkeen eri työpakettien välillä ja edistää tutkimuksen avoimuutta.

Hankkeessa kerättyjä aineistoja analysoidaan kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin menetelmin hyödyntämällä laskennallisen tieteen ja datatieteen uusimpia menetelmiä (tiedonlouhinta, tilastollinen koneoppiminen ja data-analyysi).

Tulokset ja menetelmät jaetaan avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti vastuullisesti ja mahdollisimman laajasti hyödyntämällä perinteisten julkaisukanavien rinnalla avoimia data-, menetelmä- ja julkaisuarkistoja, ja tukemalla menetelmien avointa yhteiskehitystä osana datatieteen vakiintuneita kehittäjäverkostoja (esim. rOpenSci, rOpenGov). 

Leo Lahti

professori, Turun yliopisto 029 450 2390