Päivitetty 20.02.2023

Yhteiskunnallinen haaste

Nuorten pahoinvoinnin on arvioitu lisääntyneen muun muassa kouluterveyskyselyissä säännöllisesti tehtyjen ahdistuneisuus- ja masennusoiremittausten perusteella.

Yleisesti ottaen nuoret ja nuoret aikuiset voivat suhteellisen hyvin ja ovat luottavaisia, mutta hyvinvointiselvityksissä näkyy selvästi ikäryhmän lisääntyvä eriarvoistuminen, jakaantuminen hyvin pärjääviin ja syrjäytymisvaarassa oleviin tai haavoittuviin ryhmiin.

Polarisoituvassa maailmassa enemmistöllä nuorista menee suhteellisen hyvin samaan aikaan kun pienellä vähemmistöllä ongelmat kasaantuvat ja heidän on entistä vaikeampaa rakentaa elämäänsä ja löytää paikkansa yhteiskunnassa.

Hankkeemme tarttuu ilmiöpintaan, missä nuorten elämän kipupisteet ja tavoitteiden, toiveiden ja resurssien ristiriitaisuudet näyttäytyvät ehkä kaikkein paljaimmillaan. Kiinnostuksemme kohdistuu nuoriin, jotka ovat menettäneet tai olleet lähellä menettää elämänsä huumeiden käytön, väkivallan tai itsemurhan vuoksi. Tutkimalla tapauksia, joissa nuorten elämänkulut ovat johtaneet epätoivoisin ratkaisuihin ja turmiollisiin seurauksiin, lisäämme ymmärrystämme siitä, miten epätasa-arvo, syrjäytyminen ja yleinen pahoinvointi vaikuttavat nuorten elämään. Tätä kautta on mahdollista tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää riskikäyttäytymisen ja epäsuotuisten olosuhteiden vaikutusten ehkäisemiseen yleisemminkin.