Blogit

Palvelujärjestelmä tarvitsee pelastamista – lastensuojelun jälkihuolto on nuoren palveluiden erityinen tukimuoto

Lastensuojelun jälkihuolto tukee nuorta pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Jos jälkihuollon ikärajaa lasketaan, voidaan rikkoa se hauras luottamus, joka nuoriin on saatu luotua vuosien kovalla työllä. Aikuisten palvelut eivät pysty mitenkään vastaamaan siihen valtavaan tuen tarpeeseen, joka jälkihuollosta sinne siirtyisi nopealla tahdilla.

Lue lisää Palvelujärjestelmä tarvitsee pelastamista – lastensuojelun jälkihuolto on nuoren palveluiden erityinen tukimuoto

Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli -raportti korostaa nuorille suunnattujen monipuolisten palveluiden tarvetta

Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR) julkaisi syyskuussa 2023 raportin toimivista keinoista huumekuolemien ehkäisemiseksi. Raportissa on taustoitettu ja arvioitu kaksitoista menetelmää, joiden avulla huumekuolemia voisi ehkäistä.

Lue lisää Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli -raportti korostaa nuorille suunnattujen monipuolisten palveluiden tarvetta

Pelastaako älykello suomalaiset nuoret huumekuolemilta?

Vuosittain julkaistavien huumekuolematilastojen takana on aina monta tragediaa ja turhaan menetettyjä elinvuosia. Huumekuolemien ehkäisyyn on olemassa tutkitusti tehokkaita jo käytössä olevia menetelmiä, kuten opioidikorvaushoito, naloksonin jakelu ja valvotut käyttötilat. Suomessa näiden menetelmien käyttöönotto ei ole edennyt toivotulla tavalla. Näiden lisäksi on olemassa myös paljon muita lupaavia menetelmiä.

Lue lisää Pelastaako älykello suomalaiset nuoret huumekuolemilta?

Blogi: Soita rohkeasti 112

Meidän aikuisten on yhdessä luotava ympäristö, jossa nuoret voivat luottaa siihen, että heidän hätähuutonsa otetaan vakavasti ja apua on saatavilla. Tätä viestiä on vahvistettava niin kodeissa ja kouluissa kuin laajemmin yhteiskunnassa. Ammattilaisten ja nuorten läheisten on aika astua eteenpäin, purkaa pelkoja ja luoda yhteisö, jossa jokainen nuori voi tuntea olonsa turvalliseksi ja uskaltaa luottaa viranomaisapuun.

Lue lisää Blogi: Soita rohkeasti 112