Yleinen

Miten urbaani henkirikollisuus eroaa Suomessa ja Etelä-Afrikassa?

Etelä-Afrikassa henkirikosten uhrien ja tekijöiden ikäjakauma painottuu paljon voimakkaammin nuoriin (15–29 v.) kuin Suomessa. Siellä henkirikokset tapahtuvat useammin julkisissa tiloissa ja ampuma-aseella. Etelä-Afrikassa henkirikoksen motiivina on useimmiten kosto, omaisuuden puolustaminen tai rikoksen tekeminen. Suomessa puolestaan yleisemmät motiivit liittyivät parisuhteiden ja mielenterveyden ongelmiin.

Lue lisää Miten urbaani henkirikollisuus eroaa Suomessa ja Etelä-Afrikassa?

Vaikuttavuuskertomukset kokoavat hankkeen vuoden saavutuksia

Hankkeemme raportoi marraskuun lopulla Strategisen tutkimuksen neuvostolle tähänastista toimintaa vaikuttavuuskertomusten muodossa. Kokosimme vaikuttavuustavoitteidemme mukaisesti kolme erillistä kertomusta, joissa jokaisessa tavoitteita kohti etenemistä tarkastellaan yhteiskunnalliseen haasteeseen vastaamisen, monitieteisen tutkimuksen ja yhteistyön sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkökulmista.

Lue lisää Vaikuttavuuskertomukset kokoavat hankkeen vuoden saavutuksia

Palvelujärjestelmä tarvitsee pelastamista – lastensuojelun jälkihuolto on nuoren palveluiden erityinen tukimuoto

Lastensuojelun jälkihuolto tukee nuorta pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Jos jälkihuollon ikärajaa lasketaan, voidaan rikkoa se hauras luottamus, joka nuoriin on saatu luotua vuosien kovalla työllä. Aikuisten palvelut eivät pysty mitenkään vastaamaan siihen valtavaan tuen tarpeeseen, joka jälkihuollosta sinne siirtyisi nopealla tahdilla.

Lue lisää Palvelujärjestelmä tarvitsee pelastamista – lastensuojelun jälkihuolto on nuoren palveluiden erityinen tukimuoto