Kirjoittajakutsu: Huumekuolemat Nordic Studies on Alcohol and Drugs -lehden teemana

Ulos epätoivosta -hankkeen Karoliina Karjalainen, Sanna Rönkä ja Pekka Hakkarainen toimivat teematoimittajina Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) -lehden huumekuolemia käsittelevässä teemanumerossa.

Lähetä artikkeliehdotuksesi (max. 1 sivu) 30.4.2024 mennessä sähköpostitse osoitteisiin karoliina.karjalainen@thl.fisanna.ronka@thl.fipekka.hakkarainen@thl.fitom.kettunen@helsinki.fi.

Valmiit käsikirjoitukset 15.5.2024-31.8.2024 välisenä aikana osoitteessa https://mc.manuscriptcentral.com/nad.

Lue koko kirjoittajakutsu englanniksi nordicwelfare.org/popnad/-sivuilta: