Nuorten huumekuolemat, yhä yleistyvä huumeiden käyttö ja muuttuvat asenteet vaativat uusia ratkaisuja huumepolitiikkaan

Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat edelleen yleistyneet Suomessa, osoittaa THL:n syksyllä 2022 tekemä väestökysely. Lähes 30 prosenttia aikuisväestöstä on joskus elämänsä aikana kokeillut jotain huumetta, yleisimmin kannabista. Huumausaineita kokeilleiden väestöosuus on viisinkertaistunut vuoden 1992 kuudesta prosentista 29 prosenttiin vuonna 2022.

Myös muita huumeita on kokeillut yhä useampi, joskin osuudet jäävät huomattavasti kannabista vähäisemmiksi. Seitsemän prosenttia raportoi kokeilleensa amfetamiinia joskus elämänsä aikana, ekstaasia kuusi ja kokaiinia viisi prosenttia väestöstä.

Huumeiden kokeilu ja käyttö on yleisintä 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla. Tämän ikäryhmän vastaajista 47 prosenttia ilmoitti käyttäneensä jotain huumetta joskus elämässään, ikäryhmän miehistä huumekokemuksia oli yli puolella (54 %). Kaikkein nuorimmassa 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä huumeiden kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet vuoden 2018 jälkeen maltillisemmin.

Kuvio 1. Jotain huumetta joskus elämänsä ja viimeisten 12 kuukauden aikana käyttäneiden osuudet alle 35-vuotiailla vuosina 1992–2022, %.

Alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa Suomi on EU:n tilastokärkeä

Huumeiden kokeilun ja käytön lisäksi myös huumekuolemat ovat yleistyneet. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2021 huumeisiin kuoli 287 henkilöä, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2021 huumeisiin kuolleista 100 oli alle 30-vuotiasta nuorta. Alle 25-vuotiaita huumeisiin kuoli 60. Suurimmassa osassa huumekuolemista kyse on tapaturmaisesta myrkytyksestä ja nämä yliannoskuolemat johtuvat useimmiten usean eri aineen yhteisvaikutuksesta.

”Huumekyselyn nuorimmassa ikäryhmässä huumeiden käytön yleistyminen näyttää hieman taittuneen, ja tämä toivottavasti heijastuu myös huumekuolemien määrään jollakin aikavälillä”, toteaa erikoistutkija Karoliina Karjalainen.

”Silti edelleen noin neljäsosa alle 25-vuotiaista kokeilee huumeita ja kolmasosa kaikista huumeisiin kuolleista on alle 30-vuotiaita. Nuorten huumekuolemien vähentämiseen on välttämätöntä löytää uusia ratkaisuja. Ulos epätoivosta -hankkeessa etsimme ymmärrystä niiden tueksi tutkimalla nuorten huumekuolemiin johtaneita elämänkulkuja.”

Mielipiteet huumeiden käytön rangaistavuudesta ovat lieventyneet

THL:n Huumekyselyn mukaan 29 prosenttia suomalaisista olisi valmis luopumaan kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta. Tämä on yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2018. Kannabiksen käytöstä ei rankaisisi 53 prosenttia väestöstä.

Aiempien väestökyselyiden pohjalta tiedetään, että nuoret suhtautuvat huumeiden käytön rangaistavuuteen liberaalimmin kuin vanhemmat ikäryhmät. Muutoksen suunta on siis odotetun kaltainen.

”Mielipiteet huumausaineiden käytön rangaistavuudesta ovat selvästi muutoksessa”, sanoo Ulos epätoivosta -hankekonsortion johtaja, tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.

”Tämä vastaa sitä kansainvälisessä keskustelussakin yleistyvää näkemystä, että käyttöön tulisi reagoida ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimin.”

Ulos epätoivosta -hanke etsii ratkaisuja nuorten huumekuolemien, itsemurhien ja vakavan väkivallan vähentämiseksi.

Lisätietoa

Karoliina Karjalainen

erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7933

Pekka Hakkarainen

konsortion johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7161

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2022 (thl.fi)

Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli: Suosituksia huumekuolemien ehkäisemiseksi. Työpaperi 6/2022, THL.