Kuuntele podcast: Suomalainen nuori kuolee huumeisiin yksin

Ulos epätoivosta -konsortion johtaja Pekka Hakkarainen vieraili Hildén & Kaira -podcastissa puhumassa huumekuolemista, huumepolitiikasta ja suomalaisen huumeidenkäytön historiasta.

Hakkaraisen mukaan silmiinpistävä ero huumekuolemien ja muiden kuolemien välillä on se, että huumeisiin kuollaan palvelujärjestelmän ulkopuolella. Huumekuolemia voitaisiin välttää, jos apu saataisiin ajoissa paikalle, mutta kynnys kutsua apua on hätätilanteessakin korkea.

Huumeiden käytön dekriminalisointi madaltaisi kynnystä pyytää apua ja vapauttaisi ottamaan käyttöön huumeiden haittoja vähentäviä keinoja palvelujärjestelmässä, Hakkarainen toteaa.

Kuuntele koko haastattelu alta!