raportointi

Vaikuttavuuskertomukset kokoavat hankkeen vuoden saavutuksia

Hankkeemme raportoi marraskuun lopulla Strategisen tutkimuksen neuvostolle tähänastista toimintaa vaikuttavuuskertomusten muodossa. Kokosimme vaikuttavuustavoitteidemme mukaisesti kolme erillistä kertomusta, joissa jokaisessa tavoitteita kohti etenemistä tarkastellaan yhteiskunnalliseen haasteeseen vastaamisen, monitieteisen tutkimuksen ja yhteistyön sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkökulmista.

Lue lisää Vaikuttavuuskertomukset kokoavat hankkeen vuoden saavutuksia