väkivalta

Miten urbaani henkirikollisuus eroaa Suomessa ja Etelä-Afrikassa?

Etelä-Afrikassa henkirikosten uhrien ja tekijöiden ikäjakauma painottuu paljon voimakkaammin nuoriin (15–29 v.) kuin Suomessa. Siellä henkirikokset tapahtuvat useammin julkisissa tiloissa ja ampuma-aseella. Etelä-Afrikassa henkirikoksen motiivina on useimmiten kosto, omaisuuden puolustaminen tai rikoksen tekeminen. Suomessa puolestaan yleisemmät motiivit liittyivät parisuhteiden ja mielenterveyden ongelmiin.

Lue lisää Miten urbaani henkirikollisuus eroaa Suomessa ja Etelä-Afrikassa?