Ajankohtaista

Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli -raportti korostaa nuorille suunnattujen monipuolisten palveluiden tarvetta

Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR) julkaisi syyskuussa 2023 raportin toimivista keinoista huumekuolemien ehkäisemiseksi. Raportissa on taustoitettu ja arvioitu kaksitoista menetelmää, joiden avulla huumekuolemia voisi ehkäistä.

Lue lisää Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli -raportti korostaa nuorille suunnattujen monipuolisten palveluiden tarvetta

Pelastaako älykello suomalaiset nuoret huumekuolemilta?

Vuosittain julkaistavien huumekuolematilastojen takana on aina monta tragediaa ja turhaan menetettyjä elinvuosia. Huumekuolemien ehkäisyyn on olemassa tutkitusti tehokkaita jo käytössä olevia menetelmiä, kuten opioidikorvaushoito, naloksonin jakelu ja valvotut käyttötilat. Suomessa näiden menetelmien käyttöönotto ei ole edennyt toivotulla tavalla. Näiden lisäksi on olemassa myös paljon muita lupaavia menetelmiä.

Lue lisää Pelastaako älykello suomalaiset nuoret huumekuolemilta?

Kuuntele YLE Horisontti: Jos keinot huumekuolemien vähentämiseksi ovat olemassa, miksi niitä ei oteta käyttöön?

Huumekuolemat tapahtuvat tyypillisesti palvelujärjestelmän ulkopuolella - kaduilla, porttikäytävissä, kavereiden kämpissä. Suuri osa huumekuolemista olisi ehkäistävissä, jos apua saisi paremmin. Näin toteaa konsortiomme johtaja Pekka Hakkarainen Ylen Horisontti-ohjelman haastattelussa.

Lue lisää Kuuntele YLE Horisontti: Jos keinot huumekuolemien vähentämiseksi ovat olemassa, miksi niitä ei oteta käyttöön?

Blogi: Soita rohkeasti 112

Meidän aikuisten on yhdessä luotava ympäristö, jossa nuoret voivat luottaa siihen, että heidän hätähuutonsa otetaan vakavasti ja apua on saatavilla. Tätä viestiä on vahvistettava niin kodeissa ja kouluissa kuin laajemmin yhteiskunnassa. Ammattilaisten ja nuorten läheisten on aika astua eteenpäin, purkaa pelkoja ja luoda yhteisö, jossa jokainen nuori voi tuntea olonsa turvalliseksi ja uskaltaa luottaa viranomaisapuun.

Lue lisää Blogi: Soita rohkeasti 112

Nuorten huumekuolemat, yhä yleistyvä huumeiden käyttö ja muuttuvat asenteet vaativat uusia ratkaisuja huumepolitiikkaan

Noin neljäsosa alle 25-vuotiaista kokeilee huumeita ja kolmasosa kaikista huumeisiin kuolleista on alle 30-vuotiaita. Nuorten huumekuolemien vähentämiseen on välttämätöntä löytää uusia ratkaisuja. Ulos epätoivosta -hankkeessa etsimme ymmärrystä niiden tueksi tutkimalla nuorten huumekuolemiin johtaneita elämänkulkuja.

Lue lisää Nuorten huumekuolemat, yhä yleistyvä huumeiden käyttö ja muuttuvat asenteet vaativat uusia ratkaisuja huumepolitiikkaan